Tukea katsomuskasvatukseen mentoroinnista

Kirkkonummella jokaisessa varhaiskasvatusryhmässä tehdään vuosittain katsomuskasvatussuunnitelma, jossa huomioidaan lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot ja katsomukset. Katsomuskasvatuksen mentorit suunnittelevat ja toteuttavat katsomuskasvatusta yhdessä kasvattajien kanssa ja järjestävät mm. seikkailuja ja retkiä lähialueen katsomuskasvatukseen liittyviin merkittäviin kulttuurihistoriallisiin rakennuksiin. (Kirkkonummen vasu 2019)

Katsomuskasvatuksen mentori on seurakunnan työntekijä. Hän

  • tukee päivähoitoa katsomuskasvatuksessa sekä tasavertaisuuden ja erilaisuuden arvostamisessa
  • kouluttaa päivähoidon työntekijöitä ja tuottaa katsomuskasvatusmateriaalia päivähoidon käyttöön
  • toimii päivähoidon henkilökunnan tukena kriisitilanteissa

Jokaisen lapsiryhmän katsomuskasvatuksen suunnitelmista kootaan yhteinen varhaiskasvatus- ja esiopetusyksikön katsomuskasvatussuunnitelma. Suunnitelmaan kootaan uskonnolliset ja katsomuskasvatukselliset tapahtumat ja juhlat, toiminnalliset ja koulutukselliset toiveet, tarpeet, visiot ja unelmat. Tämän lisäksi suunnitelmaan kootaan näkyväksi lapsiryhmien moninaisuus. Suunnitelman kokoaa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa nimetty katsomuskasvatuksen yhteyshenkilö. Katsomuskasvatus on kaikkien kasvattajien vastuulla Vasun hengen mukaisesti.

Tähän vuosikelloon voidaan koota ryhmän jokaisen lapsen merkittävät juhlat ja tapahtumat.

Kalenteri

Dialogikasvatus:

Etusivu