Yleissivistävä opetus

Yleissivistävä opetus avaa paikallistason työskentelyn pelisääntöjä opetus- ja kasvatussuunnitelmien, pedagogisen vastuun, oppimisympäristön ja seurakunnan tai seurakunnan työntekijän roolista. Sen mukaan yhteistyön lähtökohtana on paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma ja siihen kirjattu yhteistyö. Seurakunta toimii yhtenä varhaiskasvatuksen oppimisympäristönä. Seurakunnan työtekijä toimii oman alansa asiatuntijana katsomuskasvatuksen kysymyksissä. Pedagoginen vastuu on päiväkodilla. Katsomuskasvatuksen mentorointityö yhdessä kasvattajien kanssa sijoittuu tähän koriin. (Seurakunta päivähoidon, koulun ja oppilaitoksen kumppanina 2015.)