Muu yhteistyö seurakunnan kanssa

Uskonnolliset tilaisuudet

Seurakunta järjestää kirkkohetkiä, joihin voidaan kutsua alueen päivähoidon lapsia. Tilaisuudet perustuvat positiivisen uskonnonvapauden periaatteelle ja mahdollistavat siten uskonnon harjoittamista. Lapset osallistuvat tilaisuuteen huoltajiensa suostumuksella ja tilaisuuksista ilmoitetaan erikseen kotiin. Koska uskonnollisiin tilaisuuksiin eivät kaikki lapset voi osallistua, tulee päiväkodilla järjestää samanaikaisesti muuta kasvatuksellisesti mielekästä toimintaa. (Seurakunta päivähoidon, koulun ja oppilaitoksen kumppanina 2015.)

Varhaiskasvatuksen kanssa tehtävässä yhteistyössä seurakunta sitoutuu niihin pedagogisiin periaatteisiin, jotka varhaiskasvatusta normittavat. Erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia mietitään, suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä. Näin varmistetaan positiivisen uskonnonvapauden toteutuminen. (Heljä Petäjä ja Raija Ojell 2017)

Kasvun ja hyvinvoinnin tuki

Kasvun ja hyvinvoinnin tuki lähtee tasavertaisuuden ja yhteisöllisen kumppanuuden näkökulmasta ja sitä toteutetaan päivähoidon oman hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Toiminta kunnioittaa paikallista katsomusten moninaisuutta. (Seurakunta päivähoidon, koulun ja oppilaitoksen kumppanina 2015.)

Kasvun ja hyvinvoinnin tuki voi olla:

  • eettisten kasvatustuokioiden (esim. ystävyys, toisen kunnioittaminen, moninaisuuden arvostaminen, tunteet, minuus, perhe, kiusaamisen ehkäisy, kiitollisuus, anteeksi pyytäminen jne.) suunnittelussa ja toteuttamisessa tukemista.
  • varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökunnan kouluttamista esim. lapsen tukemisessa elämän muutos- ja menetystilanteissa.
  • kasvattajien tukemista kriisitilanteissa toimimisessa.
  • varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön virkistymisen ja retriittien järjestämistä.