Kysymyksiä keskusteluun huoltajien kanssa

kurkisteluaVarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen katsomuskasvatuksella tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua sekä hänen identiteettinsä vahvistumista. Lapsen luontaiselle herkkyydelle ja kiinnostukselle olemassaolon suuria kysymyksiä kohtaan annetaan tilaa. Lapsen oman uskonnon tai katsomuksen perinteeseen sekä tapoihin tutustutaan.

Katsomuskasvatuksen sisältöjä ovat suomalaiseen kulttuuriin sekä luterilaiseen kirkkovuoteen liittyvät juhlat, kuten joulu ja pääsiäinen. Siihen kuuluvat myös lapsiryhmän muiden uskontojen ja katsomusten juhlat, perheiden juhlat, eettiset kysymykset, raamatun kertomukset ja kirkkoon tutustuminen.

1. Perheen katsomukselliset näkemykset (Jumala, syntymä, kuolema, turva, pelot jne.)

 • Miten toivotte, että näistä asioista keskustellaan lapsenne kanssa?
 • Millaisia kokemuksia lapsellanne on näistä asioista?
 • Millaisia uskontoon liittyviä keskusteluja kodissanne on lapsenne kanssa käyty?
 • Mitä haluaisitte lapsenne tietävän omasta katsomuksestaan/uskonnostaan?
 • Mitä toivotte muille lapsille kerrottavan perheenne katsomuksesta/uskonnosta?
 • Mikä teille huoltajille on katsomuskasvatuksessa tärkeää?

2. Perheessä vietettävät juhlat?

 • Mitä juhlia perheessänne vietetään?
 • Millainen sisältö juhlille annetaan?

 3. Kuinka toivotte perheellenne tärkeiden juhlien näkyvän lapsenne ryhmässä?

 •  Onko teillä mahdollisuus auttaa juhlien järjestämisessä?

4. Vuoden aikana lapsiryhmässä vietettävät kirkkovuoteen kuuluvat juhlat

 • Miten perheessänne vietetään näitä juhlia?
 • Millainen sisältö niille annetaan?

5. Voiko lapsenne osallistua luterilaisiin kirkkohetkiin tai muihin kirkossa järjestettäviin tilaisuuksiin?

 • Mikäli ette halua lapsenne osallistuvan johonkin tilaisuuteen, miten toivotte, että asia selitetään lapselle ja millaista korvaavaa toimintaa toivotte?

6.Millä tavoin lapsenne on kohdannut muita uskontoja tai kulttuureja aikaisemmin?

 • Millaisia keskusteluja asian tiimoilta kodissanne on käyty?
 • Miten toivoisitte lapsenne tutustuvan lapsiryhmässä edustettuina olevien kulttuurien ja uskontojen tapoihin?

(Seurakuntaopisto, Nuori Kirkko)

Tulosta kysymykset tästä