Kysymyksiä keskusteluun huoltajien kanssa

kurkisteluaVarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen katsomuskasvatuksella tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua sekä hänen identiteettinsä vahvistumista. Lapsen luontaiselle herkkyydelle ja kiinnostukselle olemassaolon suuria kysymyksiä kohtaan annetaan tilaa. Lapsen oman uskonnon tai katsomuksen perinteeseen sekä tapoihin tutustutaan.

Katsomuskasvatuksen sisältöjä ovat suomalaiseen kulttuuriin sekä luterilaiseen kirkkovuoteen liittyvät juhlat, kuten joulu ja pääsiäinen. Siihen kuuluvat myös lapsiryhmän muiden uskontojen ja katsomusten juhlat, perheiden juhlat, eettiset kysymykset, raamatun kertomukset ja kirkkoon tutustuminen.

1. Perheen katsomukselliset näkemykset (syntymä, kuolema, turva, pelot, Jumala jne.)

 • Miten toivotte, että näistä asioista keskustellaan lapsenne kanssa?
 • Millaisia kokemuksia lapsellanne on näistä asioista?
 • Mitä haluaisitte lapsenne tietävän omasta katsomuksestaan/uskonnostaan?
 • Mitä toivotte muille lapsille kerrottavan perheenne katsomuksesta/uskonnosta?
 • Mikä teille huoltajille on katsomuskasvatuksessa tärkeää?

2. Perheessä vietettävät juhlat?

 • Mitä juhlia perheessänne vietetään?
 • Millaisia asioita juhliinne sisältyy?

 3. Kuinka toivotte perheellenne tärkeiden juhlien näkyvän lapsenne ryhmässä?

 •  Onko teillä mahdollisuus auttaa juhlien suunnittelussa ja toteuttamisessa?

4. Vuoden aikana lapsiryhmässä vietettävät kirkkovuoteen kuuluvat juhlat

 • Miten perheessänne vietetään näitä juhlia?
 • Mitkä asiat ovat tärkeitä perheellenne näissä juhlissa?

5. Mikäli ette halua lapsenne osallistuvan luterilaisiin kirkkohetkiin, miten toivotte, että asiasta puhutaan lapselle, ja millaista korvaavaa toimintaa toivotte?

6.Millä tavoin lapsenne on kohdannut muita katsomuksia, uskontoja tai kulttuureja aikaisemmin?

 • Millaisia keskusteluja asian tiimoilta kodissanne on käyty?
 • Miten toivoisitte lapsenne tutustuvan eri kulttuurien, katsomusten ja uskontojen tapoihin?