Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

isanpaivaVarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen katsomuskasvatus on lapsen huoltajien näkemyksiä kunnioittavaa. Huoltajille on tärkeää avata, mitä ja millaista katsomuskasvatus on: Lasten kanssa pohditaan uskontoon ja katsomukseen liittyviä asioita yleisellä tasolla siten, että niitä on mahdollisuus tarkastella koko lapsiryhmässä, uskonnosta tai uskonnottomuudesta riippumatta. Jokaisen lapsen ja perheen katsomukset ja arvot ovat tasavertaisia keskenään.

Katsomuskasvatuksen sisältöjä ovat :

  • lasten omat kysymykset ja pohdinnat
  • eettiset kysymykset (oikein-väärin, hyvä-paha, hyvät tavat)
  • moninaisuus – erilaisuuden arvostaminen
  • vuoden kiertoon liittyvät juhlapyhät (joulu, laskiainen, pääsiäinen … sekä ryhmän muiden uskontojen juhlat)
  • elämänkaareen liittyvät juhlat (kaste, häät, konfirmaatio, hautajaiset)
  • kirkkopedagogiikan kautta lähiyhteisön rakennettuun ympäristöön tutustuminen: kirkko, seurakuntatalot ja hautausmaat
  • symbolit, kuvat, musiikki (klassinen musiikki, virret) sekä taide
  • Raamatun kertomukset

Huoltajille tulee kertoa seurakunnan kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Katsomuskasvatuksen mentorin kanssa suunnitellaan ja toteutetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen katsomuskasvatusta, joka on sitouttamatonta ja täten kaikille lapsille sopivaa uskonnosta, katsomuksesta tai uskonnottomuudesta riippumatta. Huoltajien kanssa käytävässä keskustelussa sovitaan myös, saako lapsi osallistua kirkossa järjestettäviin tilaisuuksiin.