Katsomuksellinen sitouttamattomuus

Yhteiskunnan varhaiskasvatus ja esiopetus on uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. Kunnan ja seurakunnan yhteistyöllä voidaan tukea lasten kulttuurisen ja katsomuksellisen identiteetin kehittymistä sekä katsomusten välisen dialogin toteutumista. Yhteistyön muodot ja käytännöt sovitaan yhteisissä neuvotteluissa. Kaikkia lapsiryhmässä läsnä olevia uskontoja ja katsomuksia tarkastellaan tasaveroisina arvottamatta niitä. Katsomuskasvatus on luonteeltaan yleissivistävää eikä sisällä uskonnon harjoittamista.