Uskontokasvatus

On monta tapaa uskoa ja kaikki ovat oikeita.

Päivähoito tukee perheiden kasvatustyötä: perehdyttää lasta perheen uskomusmaailmaan ja tutustuttaa ryhmän muiden lasten uskontoihin.

Tämä sivusto on tarkoitettu Kirkkonummen päivähoidon työntekijöille ja kaikille uskontokasvatuksesta kiinnostuneille.

Sivustoa tehdään Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ja Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatuksen yhteistyönä.